Geluidsoverlast-beperkende maatregelen

Geluidsoverlast-beperkende maatregelen (gobm)

De geluidsoverlast-beperkende maatregelen zijn een aantal regels die door de Gemeente Middelburg zijn voorgeschreven met betrekking tot onze vergunningen. Deze regels zijn later bevestigd door de Rechtbank Middelburg in haar uitspraak van 23 maart 2015.

Alle bezoekers van het Common House moeten zich houden aan onze huisregels. Deze huisregels dicteren onder andere dat alle bezoekers zich aan de geluidsoverlast-beperkende maatregelen moeten houden.

De geluidsoverlast-beperkende maatregelen kunnen worden opgevraagd bij de bar. Ook zijn ze hieronder te vinden.

 1. De bezoekers van het horecabedrijf mogen aileen aan de voorzijde van het pand naar binnen en buiten gaan.
 2. Stichting Common House Elliott treft afdoende maatregelen om te voorkomen dat er overlast voor de omgeving wordt veroorzaakt door bijv. rokende studenten/bezoekers in de nabije omgeving van het horecabedrijf.
 3. Alle barverantwoordelijken dienen een training te krijgen waarin overlastbeperking centraal staat, met een extra focus op verantwoord alcoholgebruik.
 4. Stichting Common House Elliott dient een surveillanceteam in te zetten in de directe omgeving van het horecabedrijf, met als taak het benadrukken van de doorstroom en het stilhouden van de studenten. Het te bestrijken gebied betreft Lange Noordstraat, Hofplein, Achter het Hofplein, Korte oordstraat, Lambrechtstraat, Sint Antheunisstraat, B1indenhoek, Lombartstraat, Latijnse Schoolstraat, Bachtensteene, Stadhuisstraat en Sint Sebastianstraat.
 5. Er dient een toezichthouder te worden gestationeerd bij de uitgang van het horecabedrijf, die tevens ook zorgdraagt voor de doorstroom en het stilhouden van de studenten.
 6. Er dient een 'sluissysteem' te worden toegepast, waarbij slechts eenmaal per periode (van ongeveer elke 10 minuten, afhankelijk van de drukte) bezoekers naar buiten worden gelaten. Het surveillanceteam dient de studenten dan te begeleiden totdat ze het te bestrijken gebied uit zijn.
 7. Er mogen door de bezoekers geen fietsen voor of achter het pand Lange Noordstraat 48 worden geplaatst. Fietsen dienen in de daarvoor bedoelde fietsenstallingen naast het pand Stadhuisstraat 2 te worden geplaatst.
 8. Er dient een 'buurttelefoon' te worden ingesteld, waarmee op elke baravond de hoofdverantwoordelijke kan worden bereikt en aangesproken.
 9. Stichting Common House Elliott neemt deel aan 'buurtvergaderingen'.
 10. Stichting Common House Elliott zoekt tenminste een keer per kwartaal contact met de buurt/omwonenden om de situatie met betrekking tot de openbare orde en het woon- en leefklimaat in de omgeving te evalueren.
 11. Stichting Common House Elliott dient ervoor zorg te dragen dat tegen overtreding van de vergunningvoorschriften of huisregels, dan wei ander wangedrag in het horecabedrijf of de directe omgeving op passende wijze wordt opgetreden.
 12. Alcohol zal in principe aileen na 18.00 uur geschonken worden.
 13. Op de momenten dat in de inrichting alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring Sociale Hygiene, ofwel een barvrijwilliger die een verplichte instructie verantwoord alcoholgebruik heeft gevolgd.
 14. De barvrijwilligers zijn: (a) tenminste 18 jaar oud; (b) hebben een instructie verantwoord alcoholgebruik gevolgd; en (c) staan als zodanig bij de organisatie geregistreerd op een lijst.
 15. Het is niet toegestaan om de alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de daartoe aangewezen ruimten van de horecalokaliteit.
 16. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen, worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger verwijderd.
 17. Leidinggevende en barvrijwilligers drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 18. Op de vereniging worden geen spelleljes gespeeld waarbij het drinken van grate hoeveelheden alcohol (impliciet) wordt aangemoedigd.
 19. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 20. Het bestuursreglement en de lijst van barvrijwilligers worden goed zichtbaar in de accommodatie opgehangen.